Këshila 50+

Kanceri dhe e ardhmja e një kure kundër tij

Kanceri ka qenë një hije e frikshme gjatë gjithë ekzistencës së njerëzimit. Në shumë vende të botës kanceri po shndërrohet në sëmundjen me ritmet më të larta të vdekshmërisë.