Shkollorët

Bronles - ndihmon frymëmarrjen dhe lehtëson kollitjen

Mukolitik i cili redukton viskozitetin e sekretit bronkial dhe ndihmon ekspektorimin.